miercuri, 17 iulie 2013

Newton's Principia


Principia
Today is the best mathematical model still in use to determine the orbits of our space vehicles
Guessing Newton's intentions, fast learning, this edition is designed for first and fast approach of related subjects. Notes from Rouse Ball essay cover linguistic changes from translations era to common language. I've used only ASCII symbols for math demonstrations and illustrations was enhanced with respect of job done for original. If you found something in the table of contents go direct there, is working.
Astăzi este cel mai bun model matematic încă în uz pentru a determina orbitele vehiculele spațiale
Ghicind intențiile lui Newton, învățare rapidă, această ediție este proiectata pentru o prima și rapidă abordarea a subiectelor. Notele din eseul lui Ball Rouse acopera schimbări lingvistice din epocă pentru traducerile în limba comună. Am folosit doar simboluri ASCII pentru demonstrații matematice și ilustrațiile au fost îmbunătățite...
by: Valentin Chirosca

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu